"Bezint aleer ge begint en al doende denk dan nog."

Dat kreeg ik als kind al te horen. Jammer genoeg zie je dat men in veel advies trajecten blijft steken in het bezinnen. De gesprekken worden oeverloos en er gebeurt niets concreets. Natuurlijk moet er eerst zorgvuldig geanalyseeerd worden maar dán moeten er voor concrete problemen ook concrete oplossingen komen, die in de daad omgezet worden. Dat laatste, dat nemen van die beslissing en het verwerkelijken er van, is voor mij de grootste uitdaging en een kolfje naar mijn hand. Het is vaak van minder belang, welke van de favoriete beslissingen men neemt, als het éénmaal genomen besluit maar adequaat wordt omgezet! Daar waar mijn expertise tekort schiet, kan ik vertrouwen op de hulp van deskundigen die via mijn rijk geschakeerd netwerk ter beschikking staan.

Projecten waar ik met raad, daad en ervaring graag bij terzijde sta zijn:

Vooral het laatste heeft de laatste tijd mijn aandacht. Het blijkt mogelijk een onderneming in zijn geheel af te beelden in een HTML bestand. Dat bestand wordt geschreven in PDF of (beter nog) Microsoft's HTML Editor. Het wordt één alles omvattend document, dat voor een ieder als icon op de desktop onder handbereik is. Valt een werknemer uit of moet om andere redenen inzicht genomen worden in de gang van zaken op een afdeling of het dagelijkse takenpakket van een werknemer of diens bevoegdheden, is dat binnen seconden toegankelijk. Net zo als je voor een sofware pakket een "help" file krijgt voor het geval je niet weet hoe je verder komt, is er voor de onderneming als geheel en voor elke functie of werknemer in het bijzonder een raadgever beschikbaar, bereikbaar met één klik. Het begint met de de expliciete formulering van de doelen van de onderneming, om alle neuzen één kant op te krijgen, en de indeling van werkzaamheden in uitvoerig beschreven functies. Op die manier ben je vervolgens opeens onafhankelijk van namen van personen en als er een functie vacant wordt, kun je zó de beschrijving voor de personeelsadvertentie uit het ondernemingsplan halen. Verder staan ook alle beslissingsbevoegdheden, het organigram, voorbeelden van export documenten of zelfs een exemplaar van het snipperdagen formulier er in. De organisatie wordt daardoor transparant en een nieuwe medewerker kan zich snel inlezen in de organisatie. Als het bestand regelmatig geactualiseerd wordt, bijvoorbeeld met alle recente managementbeslissingen or wijzigingen in bepaalde werkwijzen, kan er geen onduidelijkheid meer bestaan over wie wat doet en waartoe hij of zij bevoegd of verplicht is.

Mocht u vinden dat wij eens van gedachten moeten wisselen vindt u mijn kontaktgegevens op de betreffende pagina.

 

Accueil Consultancy Management Curriculum Hosting Realpop Westwall Photography Contact